Відокремлений підрозділ Василівська філія І-ІІ ступенів КЗО "Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ступенів (опорний заклад)

   

Управління

Основні принципи управління 
  • Принцип науковості. Наукове управління школою синтезує педагогічні, теоретичні, наукові досягнення народної педагогіки, практичної діяльності шкіл, адміністративно - організаційні заходи, спрямовує на реалізації навчання й виховання учнів, підвищення професійної кваліфікації вчителів.
  • Принцип компетентності і відповідності вимагає від керівництва знати теоретичні положення педагогічних спеціальних методик, зміст шкільної освіти, закони, нормативні документи про освіту, інструкції, положення. Це все повинно базуватися на органічному поєднанню теоретичного й практичного аспектів. 
  • Принцип конкретності та діловитості означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність в ров'язанні найактуальніших проблем.
  • Принцип оптимізації означає науково - обгрунтований, найкращий вибір мети, засобів, методів управління контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально - виховній роботі при раціональній затраті часу учнів; передбачає створення відповідних умов педагогічної та навчальної праці.
  • Процес перспективності та цілеспрямованості означає визначення   
        пріоритетних напрямків в навчальному процесі, педагогічних механізмів
        реалізації мети навчання й виховання. 
  • Принцип плановості забезпечується на основі перспективного та поточного планування з урахуванням можливостей.
  • Принцип гуманізації передбачає будування стосунків між керівництвом школи й учителями та учнями.
  • Принцип національної свідомості і патріотизму полягає в контролі адміністрації за використанням вчителями змісту освіти, позашкільної роботи для виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму.